Vriesendorp & Gaade Advocatuur

Advocatuur

Vriesendorp & Gaade heeft advocaten in huis met specialistische kennis en ruime ervaring op het gebied van juridische bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Het intellectuele eigendomsrecht is een breed rechtsgebied dat onder andere het octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht en kwekersrecht omvat.

Advies- & procespraktijk

Onze advocaten adviseren hoe u uw product, concept, vinding, ontwerp, naam of plantenras zo goed mogelijk kunt beschermen onder (een of meer van) de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Behalve strategisch advies over het verkrijgen van adequate bescherming of het opstellen en beoordelen van contracten (zoals licentie, overdracht, geheimhouding, samenwerking) dragen wij ook zorg voor de handhaving van uw verworven intellectuele eigendomsrechten.

Vriesendorp & Gaade advocaten

De deskundigheid van en de nauwe samenwerking tussen onze octrooigemachtigden, merken-/modellengemachtigden en advocaten biedt onze cliëntèle direct toegang tot een grondige kennis en kwalitatief hoogwaardigde dienstverlening op de diverse terreinen van het intellectuele eigendomsrecht.

pdf icon download hier onze brochure