Profiel Peters 06

Drs. Bas Peters

Partner/Eigenaar, Nederlands en Europees Octrooigemachtigde
Bas Peters

"Het beschermen van Intellectueel Eigendom vereist intensieve samenwerking met de klant. Het is belangrijk dat wij goed begrijpen wat de klant beoogt met het registreren van specifieke Intellectueel Eigendom rechten."

"Een goed begrip stelt ons in staat optimaal te adviseren over de mogelijkheden en strategieën van het aanvragen van die rechten. Dat geldt zowel voor het type Intellectueel Eigendom recht (Octrooi, Gebruiksmodel, Model, Merk, etc.) voor het verkrijgen van de gewenste bescherming, als de landen waarin de klant haar Intellectueel Eigendom rechten wil vestigen. Wij streven ernaar om dit in een persoonlijk gesprek met de klant en liefst op locatie bij de klant te bespreken."

Als octrooigemachtigde houdt Bas zich in hoofdzaak bezig met het opstellen en behandelen van octrooiaanvrage en modeldepots. Het succes van een octrooi hangt voor een groot deel af van een goede omschrijving van de uitvinding in de octrooiaanvrage. Een goede omschrijving is enerzijds voldoende breed zodat het octrooi voldoende bescherming biedt tegen concurrenten en niet gemakkelijk te omzeilen is, en anderzijds voldoende specifiek zodat het octrooi niet eenvoudig vernietigd kan worden bij een mogelijke rechtszaak. Om een goede omschrijving van een uitvinding op te stellen, is het noodzakelijk dat de octrooigemachtigde de uitvinding en de mogelijke toepassingen van de uitvinding goed begrijpt. Daarom streven wij ernaar om, voorafgaand aan het opstellen van een nieuwe octrooiaanvrage, de betreffende uitvinding uitvoerig te bespreken in een persoonlijk gesprek met de uitvinder. Veelal vindt dit gesprek plaats op locatie bij de klant, waar eventuele prototypes/ontwerpschetsen aanwezig zijn die helpen in het begrijpen van de uitvinding.

Bas werkt sinds 2002 voor Vriesendorp & Gaade. In 2010 werd hij één van de directeuren van Vriesendorp & Gaade, om in 2013 partner/eigenaar te worden. Hij vertegenwoordigt klanten van kleine en middelgrote bedrijven uit Nederland en daarbuiten voor het Europees octrooibureau, de Nederlandse octrooibureau en het WIPO. Bas heeft diverse oppositiezaken van Europese octrooiaanvragen behandeld, inclusief hoger beroep procedures, en bijgedragen aan verschillende inbreuk- en nietigheidsprocedures in Nederland.

Bas is onder andere verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van relaties met agenten in het verre oosten, in het bijzonder in China, Japan en Korea. Hij bezoekt regelmatig bevriende kantoren in dit deel van de wereld.

Achtergrondinformatie

Na het verkrijgen van een H.T.S. diploma heeft Bas gewerkt in het Laser Laboratorium van de afdeling Toegepaste Natuurkunde bij Akzo Nobel Central Research, waar hij werkte aan lasermateriaalverwerking en laserspectroscopie.  Tijdens zijn dienstverband bij Akzo Nobel, heeft hij Fysica gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en is hij in 1997 afgestudeerd.

Bas startte zijn carrière als octrooigemachtigde in 1999 bij de octrooiafdeling van Philips, waar hij lid was van het team dat verantwoordelijk was voor de octrooiportefeuille van Beeldbuizen en polymere LED's.

Expertise

Door de combinatie van een brede polytechnische en universitaire opleiding in Natuurkunde, gespecialiseerde ervaring in de industrie en meer dan 15 jaar ervaring in het opstellen en behandelen van octrooiaanvrage, is Bas een ervaren en all-round octrooigemachtigde. Zijn specifieke expertise ligt in het vakgebied van natuurkunde, optica, elektronica, sensoren, detectiesystemen en lithografie.

Lidmaatschappen

Orde van Octrooigemachtigden
CVO - Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden
EPI - European Patent Institute
FICPI - International Federation of Intellectual Property Attorneys
AIPPI - International Organisation for the Protection of Intellectual Property