Profiel Geurts 03

Ir. Franklin Geurts

Partner/Eigenaar, Nederlands en Europees Octrooigemachtigde
Franklin Geurts

“U zorgvuldig bijstaan vanaf de eerste octrooiaanvrage, gedurende de inhoudelijke behandeling en - indien nodig - tot aan het eindoordeel van de Rechter.”

Het opbouwen van een internationale octrooiportefeuille begint bij het een goede eerste octrooiaanvrage. De waarde van een goede octrooiaanvrage wordt bevestigd wanneer wordt opgetreden tegen inbreukmakers. Franklin Geurts, Nederlands en Europees octrooigemachtigde bij Vriesendorp & Gaade, procedeert regelmatig samen met de advocaten van Vriesendorp & Gaade bij de Rechtbank en het Gerechtshof. Hij staat zowel octrooihouders als inbreukmakers bij uit Nederland en het buitenland. Een aantal procedures hebben de landelijke pers gehaald.

Franklin stond de Braziliaanse fabrikant van de wereldwijd bekende Ipanema flipflops succesvol bij tegen het Nederlandse Suavesoles. Het Nederlandse bedrijf beschuldigde de Braziliaanse fabrikant van inbreuk op haar octrooi. Er werd bij de rechter versnelde vernietiging van het octrooi gevorderd en Octrooicentrum Nederland gevraagd een nietigheidsadvies over het octrooi te geven. Dit advies was zo vernietigend dat Suavesoles heeft geschikt nog voordat de rechter de zaak in behandeling nam. Hierbij is de beschermingsomvang van het octrooi drastisch beperkt. Suavesoles heeft het octrooi uiteindelijk laten vervallen. De gehele procedure heeft slechts 13 maanden geduurd.

Franklin stond tevens Rijkswaterstaat succesvol bij bij de vernietiging van het Europese octrooi op de blusposten voor tunnels van de firma Doeschot. Hierbij werd bij de rechter versnelde vernietiging gevorderd en tegelijkertijd een oppositieprocedure bij het Europees Octrooibureau gestart. Bij de Rechtbank en het Gerechtshof is bepaald dat een schriftelijk memo van de overheid naar een externe partij als stand der techniek geldt. Het Europees Octrooibureau neemt deze bewijswaardering mee in haar oordeel. Het Nederlandse octrooi is definitief vernietigd.

Franklin werkt sinds 2004 voor de afdeling Werktuigbouwkunde van Vriesendorp & Gaade en is sinds 2009 een van de directeuren. Zijn activiteiten omvatten het opstellen en behandelen van octrooiaanvragen en modeldepots wereldwijd, het voeren van opposities, nietigheidsadviesprocedures en rechtzaken in Nederland en het buitenland.

Achtergrondinformatie

Franklin Geurts studeerde werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Hij is in 1998 afgestudeerd in de vakgroep Flexibele Productieautomatisering. Tijdens zijn afstudeerproject heeft hij bij een fabrikant van kippenslachtinstallaties de productieproblemen geïnventariseerd en een systeem ontwikkeld om hiermee om te gaan. Franklin heeft na zijn afstuderen diverse technische functies vervuld in de telecom.

Expertise

Door zijn studie Werktuigbouwkunde heeft Franklin een brede kennis van diverse technische vakgebieden. Hij heeft onder meer diepgaande kennis van werktuigbouw, vervaardigingstechniek, scheepsbouw, baggertechniek, hydrauliek, pneumatiek, bouwmaterialen, installatietechniek, elektronica, mechatronica, robotica en telecom.

Lidmaatschappen

Orde van Octrooigemachtigden
EPI - European Patent Institute
AIPPI - International Organisation for the Protection of Intellectual Property
FICPI - International Federation of Intellectual Property Attorneys
INTA - International Trademarks Association