Vriesendorp & Gaade - together

Continuïteit dienstverlening tijdens coronacrisis

Allereerst gaan onze gedachten uit naar de mensen en bedrijven in Nederland en daarbuiten die momenteel de gevolgen ondervinden van COVID-19. We verzekeren u dat Vriesendorp & Gaade maatregelen heeft genomen om – ook gedurende deze crisis – de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen.

De gezondheid van onze medewerkers en hun families staat uiteraard voorop. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. Verder zijn we volledig operationeel en bereikbaar: al onze medewerkers maken gebruik van een Remote Desktop omgeving en kunnen eenvoudig en veilig schakelen tussen werken op kantoor en werken vanuit huis. Met andere woorden, onze dienstverlening blijft ononderbroken en op het niveau dat u van ons gewend bent.

We kunnen ons voorstellen dat Intellectueel Eigendom momenteel niet de hoogste prioriteit heeft. Helaas worden de lopende procedures vaak gekenmerkt door strikte termijnen en hebben nog lang niet alle overheden en instanties maatregelen aangekondigd om de juridische gevolgen van het missen van een termijn te verhelpen. We zullen u daarom tijdig blijven herinneren aan de termijnen en denken graag met u mee om te voorkomen dat uw waardevolle rechten verloren gaan, bijvoorbeeld door waar mogelijk uitstel aan te vragen.

Als u vragen heeft over de dossiers die u ons heeft toevertrouwd, schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen.

Voor nu wensen wij dat iedereen in goede gezondheid blijft.

 

Het management van Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V.