Nieuws EU 01

Engeland ratificeert: Duitsland laatste obstakel voor Unitair Octrooi

De Britse minister van Intellectueel Eigendom, Sam Gyimah MP, heeft op 26 april 2018 bevestigd dat het Verenigd Koninkrijk het Verdrag inzake het Eengemaakt Octrooigerecht (ook wel de Unified Patent Court Agreement of UPCA) heeft geratificeerd. Hierdoor is het grondwettelijke bezwaar dat momenteel aanhangig is in Duitsland in essentie het enige overgebleven obstakel.

In een persverklaring laat de Britse overheid weten dat:

"Ratification brings the international court one step closer to reality. The Agreement on the Unified Patent Court (UPC) is an international treaty. The international court will have jurisdiction over patent disputes across its contracting states. It will deliver a single judgement in cross-border disputes between private parties over patents granted under the current intergovernmental system. This system is administered by the European Patent Office, who are responsible for granting future Unitary Patents."

Onbeantwoorde vragen

Voor lange tijd was de ratificatie (het geldigmaken) door het Verenigd Koninkrijk onzeker door de ongelukkige timing met de Brexit en de daaropvolgende Brexit onderhandelingen. En hoewel de Britse overheid nooit heeft aangegeven dat zij het verdrag niet zouden ratificeren, hadden veel experts hun twijfels over de status van het Verenigd Koninkrijk binnen het Verdrag na de Brexit.

Ook nu zullen veel vragen nog beantwoord moeten worden. In het bijzonder blijft het onduidelijk of het Verenigd Koninkrijk lid van het Verdrag kan blijven na de Brexit en zoja, of het de uitspraken van het Europese Hof van Justitie zal erkennen.

Bovendien staat er een vestiging van de regionale divisie van het Eengemaakt octrooigerecht (ook wel de Unified Patent Court of UPC) gepland in Londen, wat - op zijn minst na de Brexit - vreemd lijkt aangezien deze vanuit het Verenigd Koninkrijk opererende rechtbank zal oordelen over EU rechten van EU lidstaten en gebonden zal zijn aan beslissingen van het Europese Hof van Justitie.

Grondwettelijke bezwaren in Duitsland

Verder zal een panel van het Duitse Federale constitutionele hof zich later dit jaar nog buigen over vier zaken in hoger beroep met betrekking tot een mogelijke schending van de Grondwet in Duitsland op grond van 'onvoldoende juridische bescherming van besluiten van de raad van beroep binnen het Europees octrooibureau'. Als de start van het Eengemaakt octrooigerecht uitgesteld wordt tot na de zittingen over deze zaken, dan kan dit mogelijk de ratificatie van het UPC door Duitsland in de wacht zetten terwijl de Duitse regering de prioriteiten verschuift naar het oplossen van de mogelijke conflicten tussen de Duitse grondwet en het Europese octrooiverdrag (EOV).

Wat nu?

Het Verenigd Koninkrijk is het 16e land dat het Verdrag inzake het Eengemaakt Octrooigerecht (UPCA) ratificeert. 13 landen, inclusief het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, zijn nodig om het Verdrag in werking te laten treden. Aangezien het aantal landen al gehaald is, blijft alleen de Duitse ratificatie over.

Het Verdrag zal in werking treden op de eerste dag van de vierde maand nadat Duitsland haar instrument van ratificatie heeft ingediend. Daarnaast moeten 13 landen, waaronder opnieuw het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, verklaren gebonden te zijn aan het bijbehorende protocol zodat vervroegd kan worden gestart met een aantal voorbereidingen, zoals het werven van rechters.

In het meest optimistische scenario wordt het grondwettelijke bezwaar in Duitsland in de loop van dit jaar (2018) niet ontvankelijk verklaard en zou het Verdrag inzake het Eengemaakt Octrooigerecht begin 2019 in werking kunnen treden. Echter, als het grondwettelijke bezwaar wordt toegekend, dan is het onwaarschijnlijk dat Duitsland nog in 2018 zal ratificeren. En zelfs als het grondwettelijke bezwaar in Duitsland niet ontvankelijk wordt verklaard, dan komt de tijdsplanning van de inwerkingtreding erg dicht bij de Brexit en zal Duitsland mogelijk strategisch wachten met ratificeren totdat de schijnbare problematiek omtrent de deelname van het Verenigd Koninkrijk aan het Verdrag na de Brexit zijn opgehelderd.

Desondanks de Britse ratificatie blijft het dus gissen naar een betrouwbaar tijdspad voor het Unitair Octrooi.

Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen omtrent het Unitair octrooi. Zie ook ons dossier over dit onderwerp. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.