Sunrise UPC

Start 'Sunrise' periode UPC

De ‘Sunrise’ periode voor het 'Unified Patent Court' (UPC) is vandaag (1 maart 2023) gestart en loopt tot 1 juni 2023. In deze periode kunt u opt-outs indienen voor uw bestaande Europese octrooien en de verlening van uw Europese octrooiaanvragen uitstellen.

Vanaf 1 juni, na afloop van de 'Sunrise' periode, kunt u na verlening van uw Europese octrooiaanvrage kiezen voor een nieuw type Europees octrooi naast de bestaande Europese ‘bundel’ van nationale octrooirechten; het ‘Unitair octrooi’. Het Unitair octrooi is een Europees octrooi dat na verlening geldig is in een groot deel van de EU. U kunt kiezen voor de ‘bundel’, het Unitair octrooi of een combinatie daarvan.

Als uw Europese octrooiaanvrage op het punt staat verleend te worden, dan kunt u de verlening gedurende de 'Sunrise' periode uitstellen tot het einde van de 'Sunrise' periode, en kunt u dus kiezen voor het Unitair octrooi.

Daarnaast is het aan te raden om ruim voor 1 juni 2023 een zorgvuldige afweging te maken of u wilt dat uw bestaande (reeds verleende) Europese octrooien vallen onder het centrale gerechtshof (het 'Unified Patent Court' of UPC), dat op 1 juni 2023 haar deuren opent. U kunt aangeven dat u niet wilt dat uw Europese octrooien onder het UPC vallen door een 'opt-out' in te dienen. Bestaande Europese octrooien waarvoor geen opt-out is ingediend zijn automatisch 'opt-in' en vallen daarmee vanaf 1 juni 2023 onder het UPC. Het is mogelijk om ook na 1 juni 2023 nog een 'opt-out' in te dienen. Echter, het is in theorie mogelijk dat een derde op 1 juni 2023 meteen een rechtszaak start tegen uw Europese octrooi. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om een 'opt-out' te doen.

Voor de overwegingen bij deze keuzes verwijzen wij u graag naar onze uitgebreide brochure over het Unitair octrooi.