Brexit

Verenigd Koninkrijk spreekt zich uit: geen deelname aan Unitair Octrooi

Sinds het Brexit referendum van juni 2016 is er binnen de octrooipraktijk een discussie losgebarsten of het Verenigd Koninkrijk na de Brexit nog wel kon deelnemen aan het Unitair octrooi, dat immers op meerdere niveaus nauw verbonden is met de Europese Unie.

Verrassend genoeg zette het Verenigd Koninkrijk, toen nog onder Theresa May, in april 2018 een belangrijke stap richting deelname. Nu heeft de regering van Boris Johnson zich dan toch uitgesproken: het Verenigd Koninkrijk zal niet deelnemen aan het Unitair octrooi.

Een vertegenwoordiger van de Britse overheid verklaarde eerder deze week tegenover het magazine IAM:

"I can confirm that the UK will not be seeking involvement in the UP/UPC system. Participating in a court that applies EU law and bound by the CJEU is inconsistent with our aims of becoming an independent self-governing nation. [...] Although the previous government led by Theresa May committed the UK to UPC membership, the new government under Boris Johnson has made clear time and again that it envisages a far looser relationship with the EU post-Brexit. As a consequence, it has taken a much harder line on CJEU jurisdiction. Basically, it does not want any in any form."

Hiermee kan de discussie over eventuele wijzigingen aan verdragsteksten om de deelname alsnog mogelijk te maken in de koelkast. Het enige obstakel voor het Unitair octrooi lijkt nu nog de Duitse grondwettelijke bezwaren. Een eerste uitspraak van het Duitse Federale Constitutionele Hof wordt in de loop van dit jaar verwacht.

Het terugtrekken van het Verenigd Koninkrijk uit het Unitair octrooi en de daaraan gerelateerde verdragen heeft overigens geen gevolgen voor de lopende Europese octrooi die geldig zijn in het Verenigd Koninkrijk. Deze blijven van kracht in het Verenigd Koninkrijk. Ook nieuwe Europese octrooien kunnen nog steeds via het huidige 'bundelsysteem' geldig worden gemaakt in het Verenigd Koninkrijk, ook na de transitieperiode van de Brexit.

Het nog in te voeren Unitair octrooi wordt door het ontbreken van het Verenigd Koninkrijk mogelijk wel minder aantrekkelijk voor octrooihouders die hun Europese octrooi graag willen doen gelden in het Verenigd Koninkrijk. Deze octrooihouders zullen noodgedwongen moeten kiezen voor:

  • validatie van het Europees octrooi volgens het huidige systeem in een selectie van lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk; 
  • een mengvorm van het huidige systeem en het Unitaire systeem, waarbij het Europese octrooi, naast het Unitaire deel van het Europese octrooi, afzonderlijk gevalideerd wordt in het Verenigd Koninkrijk; of
  • een rechtstreekse octrooiaanvrage in het Verenigd Koninkrijk.

Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen omtrent het Unitair octrooi en de Brexit. Zie ook ons dossier over dit onderwerp. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.