Nieuws EU 01

Weer een jaar voorbij: nog geen Unitair Octrooi

Het einde van het jaar nadert. Daarmee komt ook de officiële Brexit dichterbij. En hoewel het Verenigd Koninkrijk het verdrag voor het Unitair octrooi al heeft getekend, wordt het Unitair octrooi nu tegengehouden door grondwettelijke bezwaren in Duitsland. En daarmee wordt een Unitair octrooi ná de Brexit een bijna onvermijdelijk scenario.

Grondwettelijke bezwaren in Duitsland

Een panel van het Duitse Federale constitutionele hof zal zich buigen over vier zaken met betrekking tot zowel de opzet van de raad van beroep van het Europees octrooibureau en de uiteindelijke inrichting van het Eengemaakt Gerechtshof dat uiteindelijk beslist over de Unitair octrooien. Beiden zouden in strijd zijn met de Duitse grondwet. Het hof heeft de Duitse overheid gevraagd te wachten met de ondertekening van het Verdrag inzake het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG), noodzakelijk voor de inwerkingtreding van het Unitair octrooi, tot na de uitspraak van het hof.

De verwachting was dat het hof zich in 2018 over de grondwettelijke bezwaren zou buigen. Er zijn geruchten dat er in december nog gesproken zal worden over de toelaatbaarheid van de bezwaren, maar dit is officieel nog niet bevestigd.

Update van de voorbereidende commissie van het Unitair Octrooi

De voorbereidende commissie van het Unitair Octrooi heeft gisteren een update geplaatst op haar website. Het is de eerste update sinds April 2018. De update luidt:

‘2018 has been a year of mixed highs and lows. This year has seen two more Signatory States ratify the Unified Patent Court Agreement, namely the UK and Bulgaria which means there are now 16 ratifications in total of the Agreement, well over the number required. We still await the outcome of the complaint pending before the Constitutional Court in Germany before the project can move into the next phase, the period of provisional application.

Despite the current, somewhat unpredictable environment, the technical and operational preparations are continuing allowing for the project to move at pace in the event of a positive outcome from the German Constitutional Court.

The status of the project is constantly being reviewed and the Chairman continues to meet with the Executive Group and the operational team on a monthly basis.’

Wat nu?

Het Verenigd Koninkrijk is het 16e land dat het Verdrag inzake het Eengemaakt Octrooigerecht (UPCA) heeft geratificeerd. 13 landen, inclusief het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, zijn nodig om het Verdrag in werking te laten treden. Aangezien het aantal landen al gehaald is, blijft alleen de Duitse ratificatie over.

Het Verdrag zal in werking treden op de eerste dag van de vierde maand nadat Duitsland haar instrument van ratificatie heeft ingediend. Daarnaast moeten 13 landen, waaronder opnieuw het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, verklaren gebonden te zijn aan het bijbehorende protocol zodat vervroegd kan worden gestart met een aantal voorbereidingen, zoals het werven van rechters.

In het meest optimistische scenario worden de grondwettelijke bezwaren in Duitsland nog deze maand niet ontvankelijk verklaard en zou het Verdrag inzake het Eengemaakt Octrooigerecht 1 april 2019 in werking kunnen treden. Dit is echter al enkele dagen ná de officiële Brexit datum van 29 maart 2019. Zonder overeenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over een overgangsperiode (een 'harde Brexit'), zal het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 geen deel meer uitmaken van de EU. En daarmee lijkt deelname aan het Unitair octrooi, althans voor het Verenigd Koninkrijk, een stap verder weg.

Als de grondwettelijke bezwaren in Duitsland wél ontvankelijk zijn, dan betekent dat niet alleen verder uitstel voor het Unitair octrooi. De grondwettelijke bezwaren zijn namelijk ook gericht op de organisatie van het Europees octrooibureau, het orgaan dat gaat over de huidige Europese octrooien. Een beslissing in de Duitse procedures kan dus ook grote gevolgen hebben voor het Europees octrooibureau.

Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen omtrent het Unitair octrooi. Zie ook ons dossier over dit onderwerp. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.