Vriesendorp & Gaade Advocatuur

Juridisch advies

De specialisten van Vriesendorp & Gaade hebben ruime ervaring op het gebied van juridische bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Het intellectuele eigendomsrecht is een breed rechtsgebied dat onder andere het octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht en kwekersrecht omvat.

Advies- & procespraktijk

De octrooigemachtigden en merken-/modellengemachtigden adviseren hoe u uw product, concept, vinding, ontwerp, naam of plantenras zo goed mogelijk kunt beschermen onder (een of meer van) de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Behalve strategisch advies over het verkrijgen van adequate bescherming of het opstellen en beoordelen van contracten (zoals licentie, overdracht, geheimhouding, samenwerking) dragen wij ook zorg voor de handhaving van uw verworven intellectuele eigendomsrechten.

Samenwerking met gerenommeerde, gespecialiseerde advocatenkantoren

De octrooigemachtigden en merken-/modellengemachtigden van Vriesendorp & Gaade hebben ruime ervaring met nationale en grensoverschrijdende inbreuk- en nietigheidsprocedures voor de gerechtelijke instanties en oppositieprocedures voor het Europese Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Veel van deze werkzaamheden kunnen onze octrooigemachtigden en merken-/modellengemachtigden voorbereiden en uitvoeren. Voor de procesvoering bij de Rechtbank werken we nauw samen met advocaten van gerenommeerde advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in het intellectuele eigendomsrecht.

De deskundigheid van en de nauwe samenwerking tussen onze octrooigemachtigden, merken-/modellengemachtigden en gespecialiseerde advocaten biedt onze cliëntèle direct toegang tot een grondige kennis en kwalitatief hoogwaardigde dienstverlening op de diverse terreinen van het intellectuele eigendomsrecht.

pdf icon download hier onze brochure