Header modellen 01

Modellen

Voor het beschermen van de uiterlijke kenmerken van een product

Wat is een model?

Het uiterlijk van een voortbrengsel kan beschermd worden door het tekeningen- of modellenrecht (kortweg modelrecht). Voor bescherming komen in aanmerking tweedimensionale voortbrengselen, bijvoorbeeld patronen en dessins op behang, textiel etc. en driedimensionale voortbrengselen, bijvoorbeeld de vormgeving van huishoudelijke apparaten, speelgoed, verpakkingsmaterialen, meubels, etc. Een vereiste is dat het model nieuw moet zijn en een eigen karakter hebben.

Uitgesloten van modelbescherming is datgene dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.

Hoe krijg ik bescherming voor mijn model?

Een model kan worden geregistreerd door het te laten registreren bij de daarvoor in het leven geroepen officiële overheidsinstantie. Een model kan worden geregistreerd in de Benelux, in Europa of op Internationaal niveau. Er bestaan meerdere mogelijkheden om een model in het buitenland te registreren. Zo kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een Nationale modelregistratie. Daarnaast bestaan er internationale overeenkomsten, op basis waarvan met één aanvraag in meerdere landen tegelijk een modelrechtelijke bescherming kan worden verkregen. Denk hierbij aan de internationale registratie en de Europese modelregistratie (Gemeenschapsmodel). Een registratie via deze systemen is in de meeste gevallen voordeliger dan het verrichten van afzonderlijke Nationale registraties.

Vriesendorp & Gaade heeft zeer ervaren merken- en modellengemachtigden in dienst. Via de pagina 'Onze mensen' kunt u alvast kennismaken met de merken- en modellengemachtigden van Vriesendorp & Gaade. Onze merken- en modellengemachtigden hebben ruime ervaring met het adviseren van clienten met betrekking tot het beschermen van modellen in de Benelux en het buitenland en het geven van advies over portfoliomanagement. Zij verzorgen het gehele aanvraagtraject, vanaf het eerste kennismakingsgesprek tot en met de uiteindelijke registratie van het model in de Benelux, Europa en internationaal, via ons wereldwijde netwerk van agenten.

Welke informatie is nodig?

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek ontvangen wij onder andere graag van u de volgende informatie:

  • Wat voor product is het model?
  • Tekeningen en/of foto's van het model
  • Wat wilt u bereiken met het registreren van het model?
  • Is er sprake van meerdere uitvoeringsvormen van het model?
  • Dekkingsgebied: in welke landen wenst u het model te beschermen?

De tekeningen en/of foto's geven bij voorkeur een zo compleet mogelijk beeld van het model. Voor zover de omvang en de aard van het model het toelaten ontvangen wij graag de onderstaande 7 aanzichten (voor, achter, boven, onder, links, rechts, perspectief/isometrisch):

Kennismaken?

De merken- en modellengemachtigden van Vriesendorp & Gaade zijn u graag van dienst bij het registreren van uw modellen in de Benelux, Europa en/of het buitenland. U ontvangt van ons een helder en praktisch advies. Wij nodigen u graag uit om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u op locatie of bij één van onze vestigingen.

De informatie hierboven vormt de basis voor het eerste kennismakingsgesprek. Bij voorkeur is de informatie zo compleet mogelijk. In het eerste gesprek kunnen wij meestal al een goede inschatting maken van de te bewandelen route om modelrechten te verkrijgen in de voor u van belang zijnde jurisdicties. Er komt veel informatie op u af. Het is daarom verstandig dat u een notitieblok meeneemt zodat u de informatie later nog eens kunt naslaan.

Wanneer?

In de Benelux kan een model binnen één jaar na openbaarmaking rechtsgeldig geregistreerd worden. Om echter discussie over het eigenaarschap te voorkomen, verdient het de aanbeveling om een model zo spoedig mogelijk te laten registreren; bij voorkeur vóór openbaarmaking. Immers, nadat u het model openbaar gemaakt is er al een risico op kopiëen.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.

Download ook onze brochure voor meer informatie over modellen.

pdf icon download hier onze brochure