Header octrooien 01

Octrooien

Voor het beschermen van uitvindingen met een technisch karakter.

Wat is een octrooi?

Een octrooi (ook wel patent) is een juridisch document waarin de beschermingsomvang van een technische uitvinding of idee is vastgelegd. Met een octrooi kunt u derden, die daartoe niet gerechtigd zijn, verbieden om uw uitvinding toe te passen, in het verkeer te brengen of anderszins te verhandelen. U kunt met een octrooi een stevige marktpositie verwerven, licenties verkopen of onderhandelen met fabrikanten. Een octrooiaanvrage wordt ingediend bij een octrooiverlenende overheidsinstantie, bijvoorbeeld de Nederlandse octrooiraad, en wordt vervolgens getoetst op drie vereisten: de uitvinding moet nieuw en inventief zijn en moet industrieel toepasbaar zijn.

Hoe krijg ik een octrooi?

Een octrooiaanvrage is niet alleen een technische beschrijving van een uitvinding. Het is tevens een document waarin nauwkeurig beschreven wordt wat de achtergrond van de uitvinding is, het probleem waar de uitvinding een oplossing voor biedt en waar u bescherming voor vraagt. Met name bij dit laatste deel van de octrooiaanvrage luistert de formulering heel nauw. Eén woord teveel of te weinig kan het verschil betekenen tussen een sterk of een zwak octrooi.

Vriesendorp & Gaade heeft octrooigemachtigden met specialisaties in alle technische vakgebieden. Via de pagina 'Onze mensen' kunt u alvast kijken welke octrooigemachtigde het meest geschikt is om u te adviseren. Onze octrooigemachtigden zijn allen opgeleid om de vertaalslag te maken van uw technische uitvinding naar een sterke octrooiaanvrage. Zij verzorgen het gehele aanvraagtraject, vanaf het eerste kennismakingsgesprek tot en met de indiening van de octrooiaanvrage en de uiteindelijke verlening van het octrooi. Dit doen wij niet alleen voor Nederland, maar ook internationaal, via ons wereldwijde netwerk van agenten.

Wij nodigen u graag uit om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u op locatie of bij één van onze vestigingen.

Welke informatie is nodig?

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek willen wij onder andere het volgende van u weten:

  • Achtergrond van de uitvinding: Wat is er - voor zover u weet - al bekend op het gebied van uw uitvinding?
  • Probleemstelling: Was er een bepaalde aanleiding of een bepaald probleem wat u heeft aangezet om op zoek te gaan naar een oplossing?
  • De uitvinding: Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de uitvinding, en vooral; wat is het verschil van uw uitvinding ten opzichte van dat wat al bekend was?  
  • Geheimhouding: Heeft u de uitvinding al gedeeld met iemand en zoja, onder welke omstandigheden? Heeft u bijvoorbeeld een vorm van geheimhouding afgesproken?
  • Dekkingsgebied: Waar wilt u uw uitvinding beschermen? Waar zitten uw belangrijkste concurrenten en/of waar zijn uw belangrijkste afzetmarkten?

Verder werken tekeningen, foto's, filmpjes en/of prototypes over het algemeen zeer verhelderend. Maakt u zich nog geen zorgen over de octrooitekeningen. Vriesendorp & Gaade beschikt over een eigen tekenkamer. Onze tekenaars zorgen er bij indiening voor dat uw tekeningen voldoen aan alle vormvereisten die daaraan gesteld worden.

Wanneer?

De informatie hierboven vormt de basis voor het eerste kennismakingsgesprek. Bij voorkeur is de informatie zo compleet mogelijk. De uitvinding hoeft echter nog niet volledig uitgewerkt te zijn. Het is juist van belang dat u in een vroeg stadium van de ontwikkeling advies bij ons inwint over de octrooieerbaarheid van uw uitvinding. In het eerste gesprek kunnen wij meestal al een goede inschatting maken van de octrooieerbaarheid van uw uitvinding. In sommmige gevallen zullen we in overleg met u nog een aanvullende literatuurstudie uitvoeren om een beter idee te krijgen over de achtergrond en de kenmerkende aspecten van uw uitvinding. Als zou blijken dat er al vergelijkbare octrooirechten zijn die u in de weg kunnen zitten, dan kunt u de ontwikkeling mogelijk nog bijsturen.

Tijdens het eerste gesprek zullen wij u bovendien bekend maken met de belangrijkste aspecten van de octrooiwetgeving aan de hand van duidelijke praktijkvoorbeelden en proberen we samen tot een strategie te komen die is afgestemd op uw specifieke situatie. Er komt veel informatie op u af. Het is daarom verstandig dat u een notitieblok meeneemt zodat u de informatie later nog eens kunt naslaan.

Geheimhouding?

Onze octrooigemachtigden zijn gebonden aan het beroepsgeheim en zullen de informatie die u aan ons toevertrouwd vertrouwelijk behandelen. Bij het kennismakingsgesprek wordt echter nog niets vastgelegd. Het is dus van belang dat u tot de indiening van de octrooiaanvrage, uw uitvinding strikt geheim houdt. Hoe verleidelijk het ook is; voorkom publiciteit en biedt uw vinding niet aan mogelijk belangstellende derden aan.

Het opstellen en indienen van de octrooiaanvrage

Als u besluit om ons de opdracht te gunnen, dan zullen wij beginnen met het opstellen van de octrooiaanvrage en volgt er een eerste ontwerp. Deze kan in overleg nog verder worden aangepast en tenslotte worden ingediend. Vanaf dat moment heeft u een indieningsdatum voor uw uitvinding en kunt u - indien gewenst - uw uitvinding openbaar maken.

Na indiening van de octrooiaanvrage bewaken wij de voortgang van de octrooiaanvrage en informeren wij u over belangrijke termijnen en beslismomenten.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met één van onze adviseurs.

Download ook onze brochure voor meer informatie over octrooien.

pdf icon download hier onze brochure