Profiel Trier 03

Nieuws

Deze pagina bevat nieuwsartikelen op het gebied van Intellectueel Eigendom, zoals over het Unitair octrooi en andere belangrijke wetswijzigingen, en nieuwsartikelen over Vriesendorp & Gaade.

Santa Claus Detector

Kerstoctrooi: De Kerstman Detector

Het leek ons een leuk idee om de feestdagen in te luiden met een toepasselijk octrooi. Het Amerikaanse octrooi US 5,523,741 A uit 1994 beschrijft een 'Santa Claus Detector', oftewel een Kerstman Detector, voor het detecteren van een bezoek van de goede... lees meer

Nieuws EU 01

Weer een jaar voorbij: nog geen Unitair Octrooi

Het einde van het jaar nadert. Daarmee komt ook de officiële Brexit dichterbij. En hoewel het Verenigd Koninkrijk het verdrag voor het Unitair octrooi al heeft getekend, wordt het Unitair octrooi nu tegengehouden door grondwettelijke bezwaren... lees meer

Nieuws schaakmat

Benelux merk makkelijker te opponeren en te vernietigen

Per 1 juni 2018 wordt de Benelux merkenwetgeving, het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (BVIE), gewijzigd waardoor het eenvoudiger wordt voor houders van oudere merken en andere belanghebbenden om zich te verzetten tegen het Benelux... lees meer

Nieuws EU 01

Engeland ratificeert: Duitsland laatste obstakel voor Unitair Octrooi

De Britse minister van Intellectueel Eigendom, Sam Gyimah MP, heeft op 26 april 2018 bevestigd dat het Verenigd Koninkrijk het Verdrag inzake het Eengemaakt Octrooigerecht (ook wel de Unified Patent Court Agreement of UPCA) heeft geratificeerd.... lees meer

Brexit

Uniemerken en Gemeenschapsmodellen na de Brexit

Als gevolg van de Brexit zal het Verenigd Koninkrijk vanaf 30 maart 2019 geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Wat zijn de gevolgen voor uw IE rechten in de Europese Unie, zoals Uniemerken en Gemeenschapsmodellen, na de Brexit? Wat moet u doen... lees meer

Cost of innovation

MIT-regeling: subsidie op octrooionderzoek

Heeft u een MKB bedrijf met een innovatie waarvan u de octrooieerbaarheid wilt laten onderzoeken? Het is vanaf 17 april mogelijk om 40% subsidie te krijgen op een dergelijk onderzoek. Lees hier meer over de voorwaarden. MIT-regeling De... lees meer

Header Handshake 01

Haal meer uit uw octrooi met licenties!

U heeft octrooi aangevraagd én gekregen. U kunt vanaf dat moment anderen verbieden de uitvinding bedrijfsmatig toe te passen, in te voeren of te verkopen. Maar zo goed als een octrooihouder een ander kan verbieden de geoctrooieerde... lees meer

Nieuws geuren en smaken

Nieuwe mogelijkheden met gemoderniseerd Europees merkenrecht

Vanaf deze maand zijn enkele belangrijke bepalingen van de gemoderniseerde Europese merkenwetgeving in werking getreden die nieuwe mogelijkheden bieden op het gebied van het aanvragen van Uniemerken, zoals het registreren van klanken, smaken, geuren... lees meer

Nederlands octrooi No. 38000

Nederlands octrooi No. 38000: Nagelloos hoefbeslag

Vriesendorp & Gaade verzorgde ooit Nederlands octrooi No. 1. Dit bracht ons op het idee om ook andere Nederlandse octrooien met een bijzonder nummer onder de loep te nemen. Met verrassende resultaten! Deze maand: Nederlands octrooi No.... lees meer

Nieuws grijsmaking

Grijsmaken tegen bewijsbeslag

Hopelijk heeft u het nog nooit meegemaakt: bewijsbeslag wegens vermeende inbreuk op een octrooi. Bij een bewijsbeslag kan een deurwaarder beslag leggen op voorraden, machines en bedrijfscomputers. Een bewijsbeslag kan daardoor in de praktijk... lees meer

1 2 3 4 5 6 >