Profiel Trier 03

Nieuws

Deze pagina bevat nieuwsartikelen op het gebied van Intellectueel Eigendom, zoals over het Unitair octrooi en andere belangrijke wetswijzigingen, en nieuwsartikelen over Vriesendorp & Gaade.

Nieuws schaakmat

Benelux merk makkelijker te opponeren en te vernietigen

Per 1 juni 2018 wordt de Benelux merkenwetgeving, het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (BVIE), gewijzigd waardoor het eenvoudiger wordt voor houders van oudere merken en andere belanghebbenden om zich te verzetten tegen het Benelux... lees meer

Nieuws EU 01

Engeland ratificeert: Duitsland laatste obstakel voor Unitair Octrooi

De Britse minister van Intellectueel Eigendom, Sam Gyimah MP, heeft op 26 april 2018 bevestigd dat het Verenigd Koninkrijk het Verdrag inzake het Eengemaakt Octrooigerecht (ook wel de Unified Patent Court Agreement of UPCA) heeft geratificeerd.... lees meer

Brexit

Uniemerken en Gemeenschapsmodellen na de Brexit

Als gevolg van de Brexit zal het Verenigd Koninkrijk vanaf 30 maart 2019 geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Wat zijn de gevolgen voor uw IE rechten in de Europese Unie, zoals Uniemerken en Gemeenschapsmodellen, na de Brexit? Wat moet u doen... lees meer

Cost of innovation

MIT-regeling: subsidie op octrooionderzoek

Heeft u een MKB bedrijf met een innovatie waarvan u de octrooieerbaarheid wilt laten onderzoeken? Het is vanaf 17 april mogelijk om 40% subsidie te krijgen op een dergelijk onderzoek. Lees hier meer over de voorwaarden. MIT-regeling De... lees meer

Header Handshake 01

Haal meer uit uw octrooi met licenties!

U heeft octrooi aangevraagd én gekregen. U kunt vanaf dat moment anderen verbieden de uitvinding bedrijfsmatig toe te passen, in te voeren of te verkopen. Maar zo goed als een octrooihouder een ander kan verbieden de geoctrooieerde... lees meer

Nieuws geuren en smaken

Nieuwe mogelijkheden met gemoderniseerd Europees merkenrecht

Vanaf deze maand zijn enkele belangrijke bepalingen van de gemoderniseerde Europese merkenwetgeving in werking getreden die nieuwe mogelijkheden bieden op het gebied van het aanvragen van Uniemerken, zoals het registreren van klanken, smaken, geuren... lees meer

Nederlands octrooi No. 38000

Nederlands octrooi No. 38000: Nagelloos hoefbeslag

Vriesendorp & Gaade verzorgde ooit Nederlands octrooi No. 1. Dit bracht ons op het idee om ook andere Nederlandse octrooien met een bijzonder nummer onder de loep te nemen. Met verrassende resultaten! Deze maand: Nederlands octrooi No.... lees meer

Nieuws grijsmaking

Grijsmaken tegen bewijsbeslag

Hopelijk heeft u het nog nooit meegemaakt: bewijsbeslag wegens vermeende inbreuk op een octrooi. Bij een bewijsbeslag kan een deurwaarder beslag leggen op voorraden, machines en bedrijfscomputers. Een bewijsbeslag kan daardoor in de praktijk... lees meer

VMI

Belangrijke octrooien van VMI in stand gehouden in China

Belangrijke octrooien met betrekking tot de bandenbouw technologie van VMI zijn in stand gehouden in China. Deze octrooien werden aangevallen door Safe-Run in een voortdurend juridisch geschil, waarin VMI Safe-Run aanklaagt wegens inbreuk op het Intellectueel... lees meer

Nieuws Duitsland

Duitsland nieuw obstakel voor Unitair octrooi

Na de Brexit in Groot-Brittannië is er een nieuw obstakel opgedoken voor het Unitair octrooi. Een nog onbekende privépersoon heeft een klacht ingediend bij het Duitse constitutionele hof, op basis waarvan het hof de Duitse president heeft... lees meer

1 2 3 4 5 6 >