Header Chemie 01

ABC

Aanvullende beschermingcertificaten (ABC) verlengen de looptijd van een octrooi met maximaal vijf jaar. ABC's kunnen worden verleend voor een door een octrooi beschermd product, dat wil zeggen de werkzame stof of combinatie van werkzame stoffen, van geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen.

Geneesmiddelen voor pediatrische gebruik

Voor geneesmiddelen waarvoor het gebruik bij de pediatrische populatie is onderzocht kan de duur van een aanvullend beschermingscertificaat met zes maanden verlengd worden.

Aanvragen

Aanvullend beschermingcertificaten moeten worden aangevraagd binnen zes maanden na de datum van de verlening van de vergunning om het product als geneesmiddel dan wel gewasbeschermingsmiddel in de handel te brengen.

 

pdf icon download hier onze brochure