Header bewaking 01

Bewaking

Vriesendorp & Gaade biedt bewakingsdiensten aan waarmee u op de hoogte blijft van relevante inschrijvingen, registraties en/of rechten van de derden.

Octrooibewaking

Een onderzoek in de octrooi databanken kan antwoorden verschaffen op, voor de bedrijfsvoering relevante vragen. Bij een klasse bewaking wordt maandelijks een onderzoek uitgevoerd in een databank volgens een met de klant overeengekomen zoekopdracht. Met een nummer bewaking wordt een octrooiaanvrage van een concurrent bewaakt. Een literatuurrecherche heeft als doel inzicht te verkrijgen over de kansen op een geldig octrooi of over de kansen op een nietigheidsprocedure tegen een octrooi van een concurrent.

Merkbewaking

Na registratie van uw merk is het belangrijk om uw merk te laten bewaken. Door het permanent laten bewaken in de voor u van belang zijnde jurisdicties wordt u tijdig op de hoogte gebracht van nieuwe aanvragen/inschrijvingen van mogelijk conflicterende merken verricht door derden.

Douanebewaking

Vriesendorp & Gaade verzorgt specifieke bewaking door de douane autoriteiten aan alle EU buitengrenzen. Rechthebbenden op IE-rechten zoals een octrooi-, merk- of modelrecht kunnen de douane verzoeken uit te kijken naar een partij die inbreuk maakt op het recht.

pdf icon download hier onze brochure