Header merken 01

Handelsnaamrecht

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Het recht op een handelsnaam ontstaat door het gebruik van die naam als aanduiding voor een onderneming. Er moet sprake zijn van daadwerkelijk gebruik van de naam ter onderscheiding van de onderneming (naar buiten toe), bijvoorbeeld op briefpapier, facturen, op de gevel, etc.

Onderscheid tussen merken en handelsnamen

Het is van belang om handelsnamen te onderscheiden van merken, omdat de vereisten voor het ontstaan en het behoud van de rechten (op handelsnaam en merk) verschillen. Merken zijn tekens die in het economisch verkeer worden gebruikt om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Een handelsnaam onderscheidt de onderneming als geheel.

Verwarringsgevaar

Het handelsnaamrecht beoogt verwarring en misleiding te voorkomen. Het merendeel van de conflicten over handelsnamen gaat over verwarringsgevaar. Vriesendorp & Gaade biedt u onder meer onderzoeks- en adviesdiensten en wij kunnen u bovendien in rechte vertegenwoordigen in procedures in geval van een conflict/inbreuk.

pdf icon download hier onze brochure