Header herstel 01

Herstelprocedures

Fouten maken is menselijk. Vriesendorp & Gaade heeft een uitgebreid systeem van dubbelchecks om dit te ondervangen. Bij ons gaat het dan ook sporadisch mis. En als het misgaat, dan hebben wij een goed verhaal bij een zogenaamde 'herstelprocedure'. Heeft uw gemachtigde of uzelf een belangrijke termijn gemist? De advocaten van Vriesendorp & Gaade zullen er alles aan doen om uw recht te herstellen.

Wat kan er fout gaan?

Tijdens verleningsprocedures en na inschrijving van octrooien, merken en modellen is er sprake van bepaalde formaliteiten die moeten worden verricht om het recht te behouden en te voorkomen dat het recht vervalt. Zo moet voor een octrooi jaarlijks een bepaald bedrag (een zogenaamde instandhoudings-taks) worden betaald, moet de inschrijving van een merk elke tien jaar worden verlengd en van een model elke vijf jaar. Wordt een vereiste formaliteit niet tijdig verricht, dan vervalt het recht.

Fouten

Gelukkig voorzien de wettelijke bepalingen in de mogelijkheid van herstel van een fout. In de procedure moet dan met argumenten worden aangetoond dat het recht vervallen is, ondanks het in acht nemen van alle onder de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid.

Criteria

In het algemeen ligt de lat hoog. Het verzoek moet dan ook zorgvuldig worden onderbouwd. De criteria zijn veel strenger, dan die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika, waarbij het - kort gezegd - al voldoende kan zijn als wordt aangetoond dat het verlies van het recht niet bedoeld is geweest.

Spoed!

Snel reageren is van groot belang. Er wordt van u verwacht dat u binnen een beperkte tijd na het constateren van de fout actie onderneemt. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met één van onze advocaten voor een inschatting uw kansen op herstel.

pdf icon download hier onze brochure