Header Handshake 01

Waarneming en kantoorovername

Vriesendorp & Gaade biedt waarneming aan voor kleine octrooi- en merkenbureaus voor het opvangen van vakantieperiodes en/of ziekte. Ook heeft Vriesendorp & Gaade goede ervaringen met het overnemen van kleine en middelgrote kantoren, bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging. Op deze wijze blijft de continuïteit van de vertegenwoordiging in de dossiers van uw klanten gewaarborgd.

Waarom waarneming?

Als klein octrooibureau of merkenbureau wilt u de belangen van uw klanten uiteraard zo goed mogelijk behartigen. Het kleine formaat heeft als voordeel dat u dicht bij uw klanten staat. Het nadeel is echter dat u weinig tot geen achtervang heeft voor onvoorziene situaties. Vakanties zijn vaak nog wel redelijk op te vangen door vooruit te werken of door om de termijnen in lopende zaken heen te plannen. Maar wat gebeurt er als er zich opeens een inbreuksituatie voordoet waar snel op gereageerd moet worden? En heeft u nagedacht over een situatie waarin u onverhoopt voor langere tijd ziek zou worden?

Waarnemingsovereenkomst

Vriesendorp & Gaade heeft een waarnemingsovereenkomst die erin voorziet dat wij uw dossiers waarnemen als één van de bovengenoemde situaties zich voordoet. In onderling overleg maken wij afspraken over de behandeling van de dossiers in uw afwezigheid, de communicatie met uw klanten, de tarieven en het doorbelasten daarvan. Uiteraard bevat de overeenkomst een concurrentiebeding en duidelijke afspraken over het heroverdragen van de dossiers na afloop van de waarnemingsperiode.

Overname

Desgewenst kunnen we in de waarnemingsovereenkomst een optie opnemen voor het overnemen van de dossiers bij bedrijfsbeëindiging. Door hierover goede afspraken te maken kunt u deze zorgen voor later uit handen nemen.

Persoonlijke begeleiding

Het aangaan van een waarnemingsovereenkomst of het in gang zetten van een overname is een grote stap. Het is onze ervaring dat er uitgebreid traject van afstemming en onderhandelingen aan vooraf gaat. De directie van Vriesendorp & Gaade heeft al meerdere van dergelijke trajecten persoonlijk begeleid en naar volle tevredenheid van de betrokken kantoren afgehandeld. Uw verzoek zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

We nodigen u uit om contact op te nemen met één van onze directieleden. Wacht niet te lang: het is in het belang van uw klanten dat u de continuïteit van de vertegenwoordiging in de dossiers van uw klanten goed heeft geregeld!