Profiel Trier 04

Ir. Bart van Trier

Partner, Nederlands en Europees Octrooigemachtigde
Bart van Trier

“Aan al uw verwachtingen voldoen en uw wensen overtreffen om optimale bescherming voor uw intellectuele werken te verkrijgen.” 

De optimale bescherming voor uw intellectuele werken verkrijgen. Dat is het doel van Bart van Trier, Nederlands en Europees octrooigemachtigde bij Vriesendorp & Gaade. Hiervoor is het nodig om de verwachtingen en wensen van een cliënt goed te begrijpen. Dit vraagt om een goede samenwerking met de cliënt. De hieruit voorkomende octrooiaanvrage omvat alle aspecten van de uitvinding en is op maat gemaakt voor het doel waarvoor de cliënt de octrooiaanvrage wil inzetten.  

De dagelijkse werkzaamheden van Bart omvatten onder andere het adviseren met betrekking tot de mogelijkheden tot het verkrijgen van octrooirechten, het opstellen en behandelen van octrooiaanvragen, en het opstellen van inbreukopinies. Daarnaast heeft hij ook verschillende adviesprocedures en opposities gevoerd met betrekking tot verdediging of vernietiging van octrooien, en is verschillende malen betrokken geweest bij gerechtelijke nietigheids- en/of inbreukprocedures. 

Bart werkt sinds april 2015 voor de afdeling Werktuigbouwkunde van Vriesendorp & Gaade. In 2012 werd Bart beëdigd als Nederlands octrooigemachtigde. In 2015 heeft hij de European Qualifying Examination behaald en werd hij ingeschreven als Europees octrooigemachtigde. In 2022 werd Bart één van de directeuren bij Vriesendorp & Gaade.

Achtergrondinformatie

Bart studeerde Technische Natuurkunde aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven, en Biomedische Technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 2005 behaalde hij zijn Bachelor-diploma Technische Natuurkunde met de specialisatie Medische Technologie, en in 2008 behaalde hij zijn Master-diploma Medical Engineering met de specialisatie Klinische Fysica. Zijn eerste afstudeerproject had betrekking op het behandelen van levermetastasen door middel van RadioFrequente Interstitiële ThermoTherapie (RFITT). Voor zijn tweede afstudeerproject heeft hij bijgedragen aan het implementeren van een radiotherapeutische stereotactische behandeling van longtumoren op basis van een 4D CT-scan. Daarnaast heeft hij meegewerkt aan het verbeteren van de duurzaamheid met betrekking tot watergebruik in een varkensslachterij, en het verifiëren van elektronenvelden voor radiotherapeutische doeleinden.

Expertise

Door de combinatie van de opleidingen Technische Natuurkunde en Medical Engineering heeft Bart veel kennis in verschillende technische vakgebieden. Daarnaast heeft hij tijdens het werken als octrooigemachtigde ervaring opgedaan in verschillende vakgebieden. Hij heeft onder andere ervaring in en kennis van  fysica, werktuigbouwkunde, medische technologie, farmaceutische technologie, meet- en regeltechniek, installaties voor zonne-energie, procestechnologie, huishoudelijke apparatuur, offshore technologie, en  mechatronica.

Lidmaatschappen

Orde van Octrooigemachtigden
EPI – European Patent Institute
AIPPI - International Association for the Protection of Intellectual Property