Brexit

Brexit formeel in gang gezet: nog geen ratificatie UPC

Op 29 maart 2017 is de Brexit formeel in gang gezet. De verwachting was dat de Britse overheid nog vóór het inroepen van Artikel 50 een belangrijke stap zou zetten richting het Unitair octrooi. Nu dit niet gebeurd is lijkt de Britse deelname aan het Unitair octrooi opnieuw onzeker.

In onze eerdere berichtgeving over de Brexit en het Unitair octrooi (zie ons dossier over dit onderwerp) heeft u kunnen lezen dat de Britse overheid in November 2016 het voornemen heeft uitgesproken om het Verdrag inzake het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG, ook wel bekend als 'Unified Patent Court' of 'UPC') nog vóór het inroepen van Artikel 50 (de 'Brexit') te ratificeren. De deelname van Groot-Brittannië aan dit Verdrag is van groot belang, omdat de deelname van Groot-Brittannië, naast Frankrijk en Duitsland (die ook nog moeten ratificeren), een belangrijke voorwaarde is voor het in werking treden van het Verdrag.

Ondanks een bevestiging van het voornemen door de minister Jo Johnson eerder dit jaar en de algemene verwachting dat de ratificatie in maart zou plaatsvinden, zijn we inmiddels ingehaald door de realiteit waarin de Brexit formeel in gang is gezet en er nog geen ratificatie heeft plaatsgevonden.

Ratificatie ná het formeel in gang zetten van de Brexit verschilt wezenlijk van ratificatie vóór de Brexit omdat de Britse overheid de ratificatie nu mogelijk zal gaan gebruiken in de onderhandelingen over de Brexit. Bovendien is hierdoor behoefte ontstaan aan duidelijkheid over de positie van Groot Brittannië ten opzichte van het Unitair Octrooi als zij over enkele jaren de Europese Unie verlaten. Hierdoor kan de ratificatie, en dus ook de implementatie van het Unitair octrooi, vertraging op gaan lopen.

De commissie die zich bezighoudt met de voorbereidingen van het Unitair octrooi heeft eerder rekening gehouden met een start van de 'Provisional Application Phase' in mei 2017, er vanuit gaande dat Groot-Brittannië zal ratificeren. Het Verdrag inzake het Eengemaakt octrooigerecht (EOG), en daarmee het Unitair octrooi, zou vervolgens in december 2017 in werking kunnen treden.

Het is nu afwachten of Groot-Brittannië het Verdrag alsnog zal ratificeren, en zoja, wanneer dit zal zijn. Mocht de ratificatie worden uitgesteld, dan is het onwaarschijnlijk dat het Unitair octrooi nog in 2017 van start kan gaan.

Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen omtrent het Unitair octrooi. Zie ook ons dossier over dit onderwerp. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.