European Union

Brexit vertraagt Unitair octrooi

De vervroegde verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk in de aanloop naar de onderhandelingen over de Brexit zullen de start van het Unitair octrooisysteem vertragen. De geplande lancering in december 2017 lijkt niet meer mogelijk. Er is nog geen nieuw tijdspad aangekondigd.

Met het demissionair worden van het Britse parlement vorige week in voorbereiding op de vervroegde verkiezingen van 8 juni 2017 is alle hoop op een tijdige ratificatie (het van kracht maken) van het Verdrag inzake het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG) vervlogen. Ratificatie van het Verdrag door het Verenigd Koninkrijk was essentieel voor het voorbereidend comité om de startdatum van 1 december 2017 voor het Unitair octrooisysteem te halen.

Nu de parlementaire goedkeuring van de wetgeving omtrent het Verdrag inzake het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG) op korte termijn niet langer mogelijk lijkt, ligt de ratificatie nu in de handen van het nieuw te kiezen Britse parlement. Een vertraging van op zijn minst enkele maanden is waarschijnlijk.

De vervroegde verkiezingen kunnen een ingrijpend effect hebben op de voortgang naar het Unitair octrooi. De binnenkort gekozen Britse overheid zal zich mogelijk minder gebonden voelen aan eerdere toezeggingen over het Unitair octrooi. De nieuwe Britse overheid kan zelfs afstand nemen van de eerder uitgesproken intentie om het Verdrag inzake het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG) te ratificeren.

Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen omtrent het Unitair octrooi. Zie ook ons dossier over dit onderwerp. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.