Profiel Melchior 02

Column: De rol van de octrooigemachtigde

Er zijn allerlei dienstverleners actief in de markt die zich bezig houden met octrooien. Alleen aan ‘octrooigemachtigden’ worden wettelijke eisen gesteld door de wetgever. Octrooigemachtigden zijn technici (met een afgeronde academische studie) die een juridische vervolgopleiding hebben genoten, die minstens drie jaar praktijkervaring onder begeleiding van een ervaren octrooigemachtigde hebben, en die met goed gevolg een staatsexamen hebben afgelegd.

Het spreekt voor zich dat een onderneming, die investeert in het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten of processen, zelf de vruchten wenst te plukken van de gedane investering. Een goede bescherming van de ontwikkelde producten en processen kan een verkregen voorsprong op concurrenten veilig stellen.

Voor het verkrijgen van een goede bescherming, is het belangrijk dat u zich goed informeert en/of dat u zich goed laat adviseren.

Veel informatie is te vinden op de internetsite van het NL Octrooicentrum;

http://www.octrooicentrum.nl

Het NL Octrooicentrum is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Verder kan een specialist op het gebied van bescherming van het Intellectuele Eigendom u adviseren welke vorm(en) van bescherming voor uw nieuw of verbeterd product of proces mogelijk zijn. Te denken valt aan een Octrooi, een Model, en/of een Merk. Er zijn allerlei dienstverleners actief in de markt die zich bezig houden met Intellectueel Eigendom in het algemeen, en octrooien in het bijzonder.

De Octrooigemachtigde is een onafhankelijke, beëdigde, wettelijk bevoegde specialist op het gebied van octrooien, merken en modellen. Aan Octrooigemachtigden worden door de wetgever kwaliteitseisen gesteld. Octrooigemachtigden zijn technici (met een afgeronde academische studie) die een juridische vervolgopleiding hebben genoten, die minstens drie jaar praktijkervaring onder begeleiding van een ervaren octrooigemachtigde hebben, en die met goed gevolg een staatsexamen hebben afgelegd. Daardoor heeft de Octrooigemachtigde kijk op de technische aspecten van vindingen en is hij vertrouwd met alle juridische procedures om vindingen en ideeën te beschermen. Of iemand een Octrooigemachtigde is, kunt u zelf nagaan via het Octrooigemachtigde register van het NL Octrooicentrum (http://www.octrooicentrum.nl). Bent u op zoek naar een Octrooigemachtigde, bijvoorbeeld bij u in de buurt, dan verwijs ik u graag naar de internetsite van de Orde van Octrooigemachtigden (http://www.octrooigemachtigde.nl).

Behalve Octrooigemachtigden, zijn er andere dienstverleners actief die zich uitgeven als ‘octrooiadviseur’, ‘octrooi-expert’ of ‘octrooideskundige’. Van deze andere dienstverleners is het onduidelijk of zij inderdaad over de benodigde deskundigheid beschikken om u goed te kunnen adviseren. Helaas komt het voor dat octrooiaanvragen worden opgesteld en ingediend door een niet-gecertificeerde ‘octrooiadviseur’, ‘octrooi-expert’ of ‘octrooideskundige’, waarbij bijvoorbeeld de beschrijving van de uitvinding niet klopt. Omdat in Nederland een registratie systeem voor Octrooien heeft, wordt onder de Nederlandse wetgeving wel een octrooi verleend, maar dit octrooi heeft dan geen of weinig waarde.

Volgens de Nederlandse wetgeving, staat het iedere uitvinder/aanvrager geheel vrij om zelf zijn octrooiaanvrage in te dienen. Tussenkomst van een Octrooigemachtigde of ‘octrooiadviseur’, ‘octrooi-expert’, is niet vereist.

Echter, onze ervaring leert dat voor een effectieve bescherming van kennis, producten en ideeën diepgaande en actuele kennis nodig is van de mogelijke vormen van bescherming en de procedures voor het verkrijgen en in stand houden van Intellectueel Eigendomsrechten in Nederland en in het Buitenland.

Zoals gezegd; voor het verkrijgen van een goede bescherming, is het belangrijk dat u zich goed informeert en/of dat u zich goed laat adviseren. Of u hierbij de hulp inroept van een Octrooigemachtigde is aan u.