Nieuws Duitsland

Duitsland en het Unitair octrooi: een herhaling van zetten?

Op 18 december 2020 heeft het Duitse parlement de benodigde wetgeving voor het ratificeren van het Verdrag voor het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG) opnieuw goedgekeurd, nu wel met de vereiste twee derde meerderheid, één van de struikelblokken waar de eerdere ratificatie op strandde. Nog dezelfde dag werden, vooralsnog anoniem, twee nieuwe grondwettelijke bezwaren ingediend: een herhaling van zetten?

Het Verdrag voor het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG of Unified Patent Court, UPC) is van belang voor het mogelijk maken van een Unitair octrooi, een Europees octrooi dat na verlening geldig is in alle lidstaten van de Europese Unie die aangesloten zijn bij het Verdrag inzake het EOG.

De indiening van de nieuwe grondwettelijke bezwaren tegen het Verdrag inzake het EOG is niet verrassend: het ontbreken van de twee derde meerderheid bij de eerdere goedkeuring van de wetgeving was slechts één van vier grondwettelijke bezwaren die in maart 2017 werden ingediend. Omdat het Duitse constitutionele hof de eerdere goedkeuring op deze formele grond kon afwijzen, zijn ze niet toegekomen aan de inhoudelijke behandeling van de overige grondwettelijke bezwaren.

De Duitse wetgeving is nauwelijks aangepast ten opzichte van de eerste poging. De eerdere grondwettelijke bezwaren zijn dus mogelijk nog steeds van toepassing en kunnen leiden tot verdere vertraging van de invoering van het EOG.

Het wachten is nu op de reactie van het Duitse constitutionele hof op de nieuwe grondwettelijke bezwaren. Bij de eerdere goedkeuring van de wetgeving door het Duitse parlement heeft het Duitse constitutionele hof de Duitse president gevraagd te wachten met de ratificatie van het Verdrag inzake het EOG totdat er een uitspraak werd gedaan over de voorliggende grondwettelijke bezwaren. De kans is aanwezig dat dit opnieuw gebeurt.

[Update 13 januari 2021:]
Het Duitse constitutionele hof heeft de Duitse president inmiddels gevraagd om te wachten met de ratificatie. Het hof zal zich nu gaan buigen over de nieuwe klachten. Bij de vorige behandeling was de doorlooptijd tot de beslissing ongeveer 3 jaar.

Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen omtrent het Unitair octrooi. Zie ook ons dossier over dit onderwerp. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.