Nieuws Duitsland

Duitsland nieuw obstakel voor Unitair octrooi

Na de Brexit in Groot-Brittannië is er een nieuw obstakel opgedoken voor het Unitair octrooi. Een nog onbekende privépersoon heeft een klacht ingediend bij het Duitse constitutionele hof, op basis waarvan het hof de Duitse president heeft verzocht om het ratificatieproces, dat reeds in gang was gezet, tijdelijk stop te zetten.

Over de inhoud van de klacht is nog niets bekend. Eerder berichten wij u al over vier zaken in hoger beroep die waren aangebracht bij het Duitse Federale constitutionele hof met betrekking tot een mogelijke schending van de Grondwet in Duitsland op grond van 'onvoldoende juridische bescherming van besluiten van de raad van beroep binnen het Europees octrooibureau'. De zittingen in deze zaken zullen naar alle waarschijnlijkheid later dit jaar plaatsvinden.

Het is vooralsnog niet duidelijk of de klacht die nu is ingediend verband houdt met deze vier zaken. Wel is duidelijk dat het hof voldoende aanleiding in de klacht heeft gezien om de Duitse president te vragen het ratificatieproces, dat reeds in een vergevorderd stadium was, tijdelijk op te schorten.

Voorzitter Alexander Ramsay van de Voorbereidende Commissie van het Eengemaakt octrooigerecht (EOG) heeft gisteren in een verklaring laten weten de ontwikkelingen in Duitsland te betreuren. Hij denkt echter dat de situatie rondom de klacht in Duitsland snel kan worden opgelost en is nog steeds hoopvol dat het Unitair octrooi, of althans de opstartfase daarvan, in het voorjaar van 2018 van start kan gaan. De Voorbereidende Commissie zal een aangepaste planning bekend maken zodra er meer duidelijkheid is over de situatie in Duitsland.