Nieuws EU 01

Eengemaakt octrooigerecht (EOG) niet in 2017 van start

De voorbereidende commissie voor het Eengemaakt octrooigerecht (EOG) heeft in een persbericht bevestigd dat de eerder aangekondigde streefdatum voor het inwerkingtreden van het EOG van December 2017 niet gehaald zal worden. Een nieuwe tijdlijn is nog niet bekendgemaakt.

Het persbericht van de voorbereidende commissie kan hier gevonden worden. De voorbereidende commissie had eerder aangegeven dat de planning voor de start van de voorlopige aanvraagfase en voor het inwerkingtreden van het Verdrag inzake het Eengemaakt octrooigerecht (EOG, ook wel 'Unified Patent Court' of UPC) afhankelijk was van het tijdig afronden van de nationale procedures met betrekking tot het ratificeren van het Verdrag en het Protocol over de voorlopige aanvraagfase. Het starten van het Eengemaakt octrooigerecht vormt een essentiele stap in het bereiken van een Europees octrooi dat geldig is in de meeste lidstaten van de Europese Unie, het zogenaamde 'Unitaire octrooi'.

In dit verband hebben de vervroegde algemene verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk veel onzekerheid gebracht omdat de nieuw te verkiezen regering het eerder ingenomen standpunt van het Verenigd Koninkrijk over het ratificeren van het Verdrag zou kunnen veranderen. Bovendien zijn er nog enkele lidstaten die nog moeten instemmen met het Protocol voordat de voorlopige aanvraagfase van start kan gaan.

Verder zal een panel van het Duitse Federale constitutionele hof zich later dit jaar nog buigen over vier zaken in hoger beroep met betrekking tot een mogelijke schending van de Grondwet in Duitsland op grond van 'onvoldoende juridische bescherming van besluiten van de raad van beroep binnen het Europees octrooibureau'. Als de start van het Eengemaakt octrooigerecht uitgesteld wordt tot na de zittingen over deze zaken, dan kan dit mogelijk de ratificatie van het UPC door Duitsland in de wacht zetten terwijl de Duitse regering de prioriteiten verschuift naar het oplossen van de mogelijke conflicten tussen de Duitse grondwet en het Europese octrooiverdrag (EOV).

Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen omtrent het Unitair octrooi. Zie ook ons dossier over dit onderwerp. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.