Nieuws Duitsland

Het Unitair octrooi: Duitsland gaat ervoor

Het Duitse parlement heeft de benodigde wetgeving voor het ratificeren van het Verdrag voor het Eengemaakt Octrooigerecht opnieuw goedgekeurd, nadat recent grondwettelijke bezwaren tegen dit verdrag verworpen werden.

Het Verdrag voor het Eengemaakt Octrooigerecht (Unified Patent Court, UPC) is van belang voor het mogelijk maken van een Unitair octrooi, een Europees octrooi dat na verlening geldig is in alle lidstaten van de Europese Unie die aangesloten zijn bij het Verdrag inzake het UPC.

Dat de grondwettelijke bezwaren zo snel zouden worden verworpen, lag niet in de lijn der verwachting. In ons eerdere bericht van januari dit jaar veronderstelden we namelijk nog dat dit wel een paar jaar kon duren. Duitsland heeft kennelijk haast, want iets meer dan een maand nadat genoemde grondwettelijke bezwaren verworpen werden, werd in een volgende stap het verdrag opnieuw goedgekeurd.

Duitsers proosten op het UPC

Nu Duitsland ook overstag is, staat niets meer in de weg aan het Unitair octrooi, althans, dat zou je zeggen. Voordat het UPC echter van start kan gaan, zal het eerst een voorlopige fase ingaan – de zogenaamde “provisional application phase”. Voor deze fase dienen nog twee EU lidstaten een akkoord te geven. In principe zou dat niet lang hoeven duren en experts spreken de verwachting uit dat de eerste unitaire octrooien in 2023 verleend zullen kunnen worden. Andere experts wijzen er echter op dat er eerst nog een oplossing gezocht  moet worden voor de complicaties die het gevolg zijn van de Brexit en het terugtrekken van Groot-Brittannië uit het unitaire octrooisysteem. Het was namelijk de bedoeling dat één van de centrale divisies van het Eengemaakt Octrooigerecht in Londen zou zetelen. Dat is ook in het oorspronkelijke verdrag zo vastgelegd. Nu er een andere locatie gevonden moet worden, zullen de nog deelnemende EU-lidstaten daar overeenstemming over moeten bereiken. Dit kon wel eens een lastiger punt worden, omdat er meerdere lidstaten interesse hebben om zo’n prestigieuze centrale divisie te huisvesten.

Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen omtrent het Unitair octrooi. Zie ook ons dossier over dit onderwerp. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.