Cost of innovation

MIT-regeling: subsidie op octrooionderzoek

Heeft u een MKB bedrijf met een innovatie waarvan u de octrooieerbaarheid wilt laten onderzoeken? Het is vanaf 17 april mogelijk om 40% subsidie te krijgen op een dergelijk onderzoek. Lees hier meer over de voorwaarden.

MIT-regeling

De subsidie is een onderdeel van de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (kortweg MIT-regeling) van RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het doel van de MIT-regeling is het stimuleren van innovatie binnen MKB bedrijven.

Topsectoren

Om in aanmerking te kunnen komen voor de MIT-regeling moet u actief zijn in één van de topsectoren die op provinciaal niveau zijn vastgesteld. Elke provincie stimuleert een eigen pakket van topsectoren.

De topsectoren zijn:

  • Agri & Food
  • Chemie & Energie inclusief Biobased
  • Creatieve Industrie
  • Hightech Systemen & Materialen en ICT
  • Life Science & Health
  • Logistiek
  • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
  • Water

De subsidie

Het subsidiepercentage is 40% met een maximum 25.000 euro. De projectkosten moeten voor ten minste 60% bestaan uit kosten voor een haalbaarheidsstudie, d.w.z. literatuuronderzoek, octrooionderzoek, markverkenning, concurrentieanalyse, etc. De overige 40% mag bestaan uit experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek.

De kosten mogen zowel interne kosten (eigen kosten, loonkosten) als externe kosten (kosten derden) zijn.

Voor wie?

De MIT-regeling is toegankelijk voor MKB bedrijven met minder dan 250 werknemers op groepsniveau, een omzet van minder dan 50 miljoen euro of een balanstotaal van minder dan 43 miljoen euro.

Wanneer?

De inschrijving voor de MIT-regeling opent op 17 april 2018 om 9.00. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Het is onze ervaring dat de overheidsbudgetten voor dergelijke regelingen binnen 1 dag op zijn, dus wacht niet te lang!

De kosten van het project waarmee u inschrijft vallen overigens pas vanaf 17 april 2018 onder de regeling. Het is dus niet mogelijk om kosten met terugwerkende kracht onder de regeling te laten vallen.

Hoe?

Het aanvragen van een subsidie brengt een hoop papierwerk met zich mee, maar kan ook veel opleveren. Wilt u de administratie rompslomp liever uit handen geven, dan kunt u contact opnemen met een subsidie-adviseur zoals Venntiv. Zij begeleiden u tijdens het gehele subsidietraject op basis van 'no cure no pay'.