European Union

Modernisering Europese merkenwetgeving

Op 15 december 2015 heeft het Europees Parlement ingestemd met een gewijzigde merkenverordening en een ‘nieuwe’ merkenrichtlijn die veranderingen teweeg zullen brengen in het Europees merkenrecht. De meest in het oog springende wijzigingen: het ‘Gemeenschapsmerk’ wordt een ‘Uniemerk’, de classificatieomschrijving moet nauwkeuriger en een merk hoeft niet meer grafisch te zijn.

De nieuwe merkenrichtlijn en de gewijzigde merkenverordening treden respectievelijk half januari en eind maart 2016 in werking. De lidstaten hebben daaropvolgend drie jaar de tijd om de ‘nieuwe’ merkenrichtlijn om te zetten in de nationale merkenwetgeving. Hieronder vatten we de belangrijkste wijzigingen voor uw dagelijkse praktijk samen:

‘Gemeenschapsmerk’ wordt ‘Uniemerk’

Het ‘Gemeenschapsmerk’ wordt vervangen door het ‘merk van de Europese Unie (Uniemerk)’ en de naam van het Europees merkenbureau zal wijzigen van ‘Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)’ naar ‘European Union Intellectual Property Office (EU IPO)’.

Nauwkeurigere omschrijving van de classificatie

Voor merken die zijn gedeponeerd op of ná 22 juni 2012 dient de classificatie van een merk voldoende en nauwkeurig omschreven te zijn, ook wel de zogenaamde ‘means-what-it-says’ benadering (IP-Translator arrest). De omschrijving wordt letterlijk geïnterpreteerd om de omvang van de gezochte bescherming van een merk met betrekking tot de goederen en diensten duidelijker te maken. Merkhouders die een merk vóór 22 juni 2012 hebben gedeponeerd hebben de mogelijkheid om de ‘algemene classificatie’ binnen zes maanden na inwerkingtreding van de gewijzigde merkenverordening aan te passen naar de nieuwe regelgeving. De termijn hiervoor verstrijkt derhalve op 23 september 2016. Heeft u een merk dat is ingediend vóór 22 juni 2012. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met één van onze merkengemachtigden om de omschrijving van de waren en/of diensten na te lopen.

Niet langer ‘voor grafische voorstelling vatbaar’

Verder geldt, zowel in de gewijzigde merkenverordening als in de ‘nieuwe’ merkenrichtlijn, dat het vereiste ‘voor grafische voorstelling vatbaar’ komt te vervallen. Dit maakt het vanaf maart 2016 mogelijk om een niet-zichtbaar teken (zoals een geurmerk) te deponeren. Uiteraard dient het teken op duidelijke en precieze wijze te worden omschreven en aan de overige vereisten te voldoen.

Individuele taksen per klasse

Momenteel betalen merkhouders één takse voor maximaal 3 klassen. Vanaf maart 2016 zullen merkhouders voor Uniemerken per klasse gaan betalen. Afhankelijk van de nog vast te stellen hoogte van de takse per klasse kan dit voor u, bij minder dan 3 klassen een voordeel opleveren.

Nietigheid en verval

Tenslotte is het op dit moment enkel mogelijk om via een gerechtelijke procedure een vervallen- en/of nietigverklaring van merken te verkrijgen. In de toekomst zal het echter mogelijk zijn bij de nationale merkenbureaus een administratieve procedure voor nietigheid of verval van een merk te voeren. Dit kan betekenen dat de kosten een stuk lager uitvallen dan u mogelijk gewend was.
 
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van het voorgaande, aarzelt u dan niet om contact met één van onze merkengemachtigden op te nemen.