European Union

Stijging van de officiële tarieven bij EOB en EUIPO (voorheen OHIM)

Hoewel de tarieven voor onze dienstverlening van 2015 nog steeds grotendeels ongewijzigd van toepassing zijn op onze diensten in 2016, herzien de officiële bureau's met enige regelmaat hun officiële tarieven. Lees hier meer over de wijzigingen in de officiële tarieven van het Europees Octrooibureau (EOB) en het European Union Intellectual Property Office (EUIPO - voorheen OHIM).

Vanaf 1 april 2016 heeft het EOB veel van haar officiële tarieven met 1 tot 2 procent verhoogd. De nieuwe officiële tarieven zijn van toepassing op de tarieven die betaald worden op of na 1 april 2016, ongeacht de datum waarop zij verschuldigd zijn. Onze tarievenlijst is overeenkomstig aangepast.

Vanaf 23 maart 2016 heeft het EUIPO haar structuur van de officiële tarieven herzien overeenkomstig de gewijzigde merkenverordening die op 23 maart 2016 in werking is getreden. De structuur is veranderd van een vast tarief voor drie klassen naar een afzonderlijk tarief voor elke individuele klasse. De nieuwe officiële tarieven zijn van toepassing op de merken die worden ingediend of vernieuwd op of na 23 maart 2016. Onze tarievenlijst is overeenkomstig aangepast.

Als u vragen heeft over het bovenstaande, of als u een kopie van onze aangepaste tarievenlijst wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op.