Butterfly Gazebo

Partytent van Leen Bakker maakt inbreuk op modelrecht

De Rechtbank Den Haag heeft op 2 november 2016 vonnis gewezen in de kortgedingprocedure van Zheijang Zhengte Co. Ltd tegen gedaagden Blokker en Leen Bakker. Zhengte, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade, meende dat Blokker en Leen Bakker inbreuk maakten op haar model- en auteursrecht op een partytent (de ‘Butterfly Gazebo’). De Rechtbank stelde Zhengte vandaag in het gelijk.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het modelrecht van Zhengte voorshands geldig is. Ook oordeelde de voorzieningenrechter dat de tent, die Blokker en Leen Bakker afgelopen zomer op de markt brachten, zodanig met Zhengtes model van de Sorara Butterfly overeenstemt, dat deze tent inbreuk maakt op Zhengte’s rechten. Dat Leen Bakker en Blokker de tent niet zelf hebben geproduceerd maar hebben ingekocht en verkocht maakt dit niet anders: ook met deze commerciële handelingen plegen gedaagden inbreuk.

Blokker en Leen Bakker mogen hun partytent dan ook niet meer op de markt brengen. Doen zij dat wel, dan zijn ze dwangsommen aan Zhengte verschuldigd. Van de rechter dienen Blokker en Leen Bakker opgave te doen van de aantallen ingekochte en verkochte partytenten. Ook moeten Leen Bakker en Blokker aan Zhengte de kosten, die Zhengte met het voeren van de procedure heeft gemaakt, vergoeden.

De rechter heeft een termijn gesteld waarbinnen een bodemprocedure aangespannen moet worden. Mochten partijen vóór die tijd toch nieuwe afspraken maken, dan volgt er geen bodemprocedure.

Voor meer informatie en het vonnis, zie IE Forum.