Post-Brexit IP: what to prepare for?

Post-Brexit IE: waar moet u zich op voorbereiden?

Het is weer bijna een jaar geleden sinds onze laatste update over de politieke situatie omtrent het Unitair Octrooi. De situatie is ongewijzigd. Echter, de Brexit lijkt nu een kritieke fase te bereiken. Een potentiële Brexit in 2020 kan in de nabije toekomst een reeks gebeurtenissen in gang zetten die erin resulteren dat het Unitair Octrooi beschikbaar komt. Het post-Brexit IE landschap bevat echter nog meer uitdagingen, die besproken worden in dit nieuws-artikel.

Zoals het er nu voor staat zal het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 31 januari 2020 verlaten. In het geval van een Brexit mét overeenkomst zal er een overgangsperiode zijn die loopt tot 31 december 2020 en van toepassing zal zijn op de meeste IE rechten. Echter, in het geval van een no-deal Brexit zullen de post-Brexit IE maatregelen direct van kracht worden.

Wat is de situatie voor de verschillende type IE rechten in het licht van de meest waarschijnlijke scenario's?

Post-Brexit Octrooien

Op dit moment kan een octrooihouder ervoor kiezen om het Europese octrooi na verlening geldig te maken in 38 lidstaten van het Europese octrooiverdrag en 6 extensie/validatielanden. Als zodanig strekt het Europese octrooi zich uit over een groter territorium dan alleen de 28 staten van de Europese Unie.

Europese octrooien blijven van kracht in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit en nieuwe Europese octrooien die verleend worden na de Brexit datum kunnen nog steeds van kracht gemaakt worden in het Verenigd Koninkrijk, net zoals in elke ander niet-EU staat die op dit moment lid is van het Europees octrooiverdrag.

Het probleem ontstaat wanneer het Unitair octrooi beschikbaar komt na de Brexit. Het Unitair octrooi is bedoeld om de hoge kosten voor het verkrijgen van octrooibescherming in de Europese Unie te beëindigen door eenheidswerking te bieden voor alle lidstaten van de Europese Unie. Alhoewel dit strategisch enkele nadelen heeft, bijvoorbeeld bij handhaving, zal het economische voordeel voor veel octrooihouders opwegen tegen de hypothetische nadelen.

Echter, wanneer het Verenigd Koninkrijk geen EU lidstaat meer is na de Brexit zal het Unitair octrooi minder aantrekkelijk zijn. Er zal dus een politieke wil zijn om het Verenigd Koninkrijk in het Unitair octrooisysteem te houden. Echter, het is maar de vraag of dit juridisch mogelijk is.

Op 5 november 2019 werd er een onderzoeksrapport gepubliceerd getiteld 'EU Patent and Brexit'. Het onderzoeksrapport is gemaakt in opdracht van de European Parliament’s Committee on Legal Affairs. Het rapport bespreekt de mogelijke scenario's van het Unitair octrooi na de Brexit:

"The position of the European Council and the contracting Member States of the UPCA on possibility to cooperate with the UK in the framework of the UPCA is not known. One can only guess that the willingness (...) will depend on the outcome of the negotiations on the Brexit. (...)"

"Membership of the new system is open only to EU Member States. On the other hand, there is an increase in the number of votes that want to show a right-dogmatic way of facilitating the participation of the United Kingdom (and possibly other non-EU countries in the future as well)"

"There are various scenarios for the UPCA in the case of a Brexit. (...) It is highly questionable that the UK itself would accept the primacy of EU Law after Brexit."

"Maintaining the UK within the UPCA would need innovative legal solutions, as the UPC is an international court applying EU law – and the reason for Brexit was all about not applying EU law any more. (...) The CJEU would have the final say."

Als er iets duidelijk wordt uit de besproken scenario's in dit rapport, dan is het dat niemand weet of het Verenigd Koninkrijk in het Unitair octrooisysteem kan blijven na de Brexit.

We merken daarbij op dat het Unitair octrooi en het huidige EP validatiesysteem naast elkaar blijven bestaan. Het blijft dus mogelijk om een toekomstig Europees octrooi, na verlening, geldig te maken met eenheidswerking in de Europese Unie, in één of meer validatielanden óf een combinatie daarvan. Ongeacht de uitkomst van de Brexit en enige daarop volgende onderhandelingen over het Unitair octrooi, kan het Europese octrooi dus gewoon van kracht gemaakt worden in het Verenigd Koninkrijk.

Post-Brexit Merken en Modellen 

Merken vereisen uw meer directe aandacht in het geval van een no-deal Brexit.

Voor elk Europees of Internationaal merk of model dat al geregistreerd is met effect in Europa kunt u er vanuit gaan dat het Europese of Internationale merk of model automatisch wordt omgezet in een overeenkomstige merk of model in het Verenigd Koninkrijk, zonder bijkomende kosten. Desalniettemin wordt er chaos verwacht aangezien het UKIPO 1,3 miljoen merken moet omzetten, onmiddellijk bij een no-deal Brexit of binnen de overgangsperiode bij een Brexit mét deal.

Let op dat de Europese vernieuwingen ook van toepassing zullen zijn op de merken en modellen in het Verenigd Koninkrijk, hetzij binnen een respijtperiode. Er zal bovendien geen boete zijn voor betaling van de vernieuwing binnen de termijn voor late vernieuwingen.

Meer van belang echter, zijn de Europese en Internationale merken en modellen met effect in Europa die nog in behandeling zijn. Daarvoor is er geen automatische omzetting. Voor elke aanvrage die nog in behandeling is, moet binnen 9 maanden na het einde van de overgangsperiode of de no-deal Brexit een nieuwe nationale merkaanvraag of model in het Verenigd Koninkrijk worden ingediend teneinde de dezelfde datum en senioriteit als die van het lopende Europese of Internationale merk te behouden. Het indienen van een nationale merkaanvraag of model brengt uiteraard nieuwe kosten met zich mee.

Let op dat er geen waarschuwing of notificatie zal volgen van het merkenbureau in het Verenigd Koninkrijk voor het opnieuw indienen!

Lopende opposities tegen een Europese merkaanvraag voor het EUIPO die enkel gebaseerd zijn opnationale rechten in het Verenigd Koninkrijk zullen worden afgewezen. Overweeg dus om opposities, voor zover mogelijk binnen de oppositietermijn, voor het EUIPO opnieuw in te dienen gebaseerd op een nationaal EU recht anders dan het Verenigd Koninkrijk. Overweeg ook om de oppositie opnieuw in te dienen bij het UKIPO.

Het is tevens aan te raden om de status van lopende aantekeningen in het register te controleren en indien nodig opnieuw in te dienen in het Verenigd Koninkrijk. 

Post-Brexit Domein Namen

Domeinnamen blijven grotendeels onaangetast, met uitzondering van .EU domein namen die geregistreerd zijn vanuit het Verenigd Koninkrijk. Die zullen gedeactiveerd worden en moeten binnen twee maanden na de Brexit datum bijgewerkt worden met contactinformatie van een agent buiten het Verenigd Koninkrijk.

Post-Brexit Contracten

Contracten die op dit moment van kracht zijn zullen ook van toepassing zijn op 'vergelijkbare' IP-rechten in het Verenigd Koninkrijk. Echter, nieuwe contracten en heronderhandelingen moeten wel betrokken worden op het Verenigd Koninkrijk als aparte jurisdictie. De contracten moeten mogelijk ook herzien worden voor wat betreft de geografische reikwijdte, toepasbaar recht en jurisdictie.

Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen omtrent het Unitair octrooi en de Brexit. Zie ook ons dossier over dit onderwerp. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.