Nieuws waarschuwing 01

Spookfacturen; hoe herken je ze?

Als u een octrooi, model of merk heeft dat is ingeschreven in het officiële register, dan heeft u ze waarschijnlijk al ontvangen: schimmige facturen met vaak korte termijnen en hoge bedragen voor het inschrijven van uw octrooi, model of merk in een register waarvan de naam verdacht veel lijkt op de naam van het officiële register. Betaal deze facturen niet! Het zijn spookfacturen. Hieronder leest u hoe u deze facturen kunt herkennen.

De spookfacturen zijn voorzien van een naam of logo welke verwarringwekkend veel lijken op die van de officiële overheidsinstanties. Vaak verwijst de spookfactuur naar een octrooi, merk of model dat recent is ingeschreven in het officiële register. Dit wekt bij u de indruk dat het gaat om de officiële inschrijving. In sommige gevallen wordt de suggestie gewekt dat het octrooi, het merk of het model op korte termijn gaat vervallen en dat betaling noodzakelijk is om dit te vermijden. In andere gevallen betreft het een aanbod om het betreffende octrooi, merk of model in te schrijven in een commercieel register, dat geen enkele relatie heeft met het officiële register. Op deze wijze proberen schimmige bedrijven u geld afhandig te maken.

Als u voor het aanvragen van uw octrooi, merk of model een octrooibureau of een merkenbureau in de hand heeft genomen, dan zult u over het algemeen geen rechtstreekse facturen van de officiële overheidsinstanties ontvangen. Als u desondanks facturen ontvangt, dan is de kans groot dat het spookfacturen zijn. Om hier zeker van te zijn kunt u de ontvangen facturen voorleggen aan uw octrooi- of merkenbureau.

U kunt een spookfactuur onder andere herkennen aan de volgende kenmerken;

 • Voetnoten of kleine letters waaruit blijkt dat de factuur eigenlijk een offerte of een aanbieding is voor het registreren van uw inschrijving in een ‘private database’. Een dergelijke database wordt onderhouden door de kwaadwillende partij teneinde ook daadwerkelijk een dienst tegenover uw betaling te kunnen stellen. Registratie van uw inschrijving in de database heeft echter geen enkele juridische werking richting derden of de officiële instanties;
 • Een afwijkende naam of een afwijkend adres van de schijnbaar officiële instantie als u deze vergelijkt met de naam of het adres van de officiële instantie waar uw oorspronkelijke inschrijving heeft plaats gevonden;
 • Betalingsgegevens van een bank uit een ander land dan het land van de officiële instantie waar uw oorspronkelijke inschrijving heeft plaats gevonden;
 • Onnauwkeurigheden in de uit het officiële register overgenomen gegevens; en/of
 • Fouten in spelling of grammatica.

Voorbeeld van een voetnoot onder een spookfactuur:

“Offer: Dear customer! Your Patent Application

We offer to include your international Patent Application text in our private International Patent Application database, please notice that this registration has not any connection with the publication of official registrations, and is not a registration by a government organization. We have not any business relation yet. This is not a bill. This is a solicitation. You are under no obligation to pay the amount stated above, unless you accept this offer.”

De tot op heden bij ons bekende spookfacturen komen van:

 • ARPI Agence de Renouvellement en Proprieté Intellectuelle Inc., België
 • BMV Benelux Merken Vernieuwing, Nederland
 • CRMO Centraal Register voor merken en octrooien, Nederland/Polen
 • CPTD Central Patent & Trademark Database
 • EPTR European Patent and Trademark Register, Polen
 • EURO IP Register
 • EPTO S.A. EU Parliament, België
 • GAIA Almanach Intern Register of Trademarks, Hongarije
 • IBIP International Bureau for Intellectual Property, Slowakije
 • IIPO Intellectual Property Office Patent Application Worldwide, Verenigd Koninkrijk/Spanje/USA
 • IOPR Intellectual Office Property Register, USA
 • IPA-BE Intellectual Property Agency, België
 • IP-Data Register of International Patents/Trademarks, Tsjechië
 • IP-Save, Brno, Tsjechië
 • IPT Registration of International (IPT) Trademarks, Slowakije
 • IPTI Registration of International Patent, Tsjechië
 • IPTS International Patent and Trademark Service
 • ITPD International Trademarks & Patents Database
 • NPR Nationales Patentregister AG, München, Duitsland
 • OPT Organization for Patents and Trademarks, Bratislava, Slowakije
 • Patent Trademark Register, Brno, Tsjechië
 • REGIPT IP Registration, Verenigd Koninkrijk
 • RIPT s.r.o. Bratislava, Slowakije (Registration of International Patent)
 • TM-Collection, Hongarije
 • TM-Edition, Hongarije
 • TM-Publisher GESMBH, Nederland/Oostenrijk
 • TPP Trademark & Patent Publications, Polen
 • UPTS Register of the European/International Patent, Tsjechië
 • WDTP Worldwide Database of Trademarks and Patents, Tsjechië
 • WIPP World Intellectual Property Publisher, USA
 • WOPD Registration of International Patent, Denemarken
 • WPAT Registration of International Patent, Tsjechië
 • WPTI World Patent and Trademark Index
 • WPTS Registration of the International Patent
 • WTMO World Trademark Monitoring Organization, Zwitserland

Bij twijfel raden wij u aan contact met ons op te nemen.