Nieuws EU 01

Unitair octrooi: Instandhoudingstaksen vastgesteld

Het Europees octrooibureau (EOB) heeft de instandhoudingstaksen van het Unitair octrooi vastgesteld. De hoogte van deze instandhoudingstaksen, die mede het succes van het nog in te voeren Unitair octrooi zullen bepalen, waren lange tijd nog onzeker.

Nu is de knoop doorgehakt op basis van het voorstel true  TOP 4. In dit voorstel zijn de instandhoudingstaksen gebaseerd op de som van de instandhoudingstaksen die momenteel betaald worden in de top 4 meest gevalideerde landen; Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland.

Dit maakt het Unitair octrooi interessant voor octrooihouders die momenteel in 4 of meer landen valideren of die interesse hebben in een bredere territoriale dekking voor een iets grotere investering.

Zie ook ons dossier over het Unitair octrooi.