Header book 01

Auteursrecht

Het auteursrecht is het uitsluitende recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Om voor bescherming in aanmerking te komen, moet het werk aan twee vereisten voldoen; 1.Het werk moet een oorpronkelijk en persoonlijk karakter hebben; 2.Het werk moet in een of andere zintuiglijk waarneembare vorm tot uiting zijn gebracht.

Geen registratievereiste

Het auteursrecht ontstaat automatisch door het creëren, het 'maken' van het werk. Er geldt geen registratievereiste, zoals bijvoorbeeld bij merken en het is niet nodig om te vermelden dat 'het auteursrecht is voorbehouden', etc.

Vriesendorp & Gaade advocaten

De specialisten van Vriesendorp & Gaade houden zich bezig met het adviseren en procederen over alle juridische aspecten van het auteursrecht. Wij kunnen u onder andere adviseren welke bescherming het auteursrecht u wel en niet kan bieden en u begeleiden bij procedures of onderhandelingen in het kader van overdracht en licentiëring.

pdf icon download hier onze brochure