VMI

Belangrijke octrooien van VMI in stand gehouden in China

Belangrijke octrooien met betrekking tot de bandenbouw technologie van VMI zijn in stand gehouden in China. Deze octrooien werden aangevallen door Safe-Run in een voortdurend juridisch geschil, waarin VMI Safe-Run aanklaagt wegens inbreuk op het Intellectueel Eigendom van VMI.

De Patent Re-examination Board heeft besloten dat de aangevallen octrooien van kracht blijven in China.

Tot VMI's verbazing zijn enkele andere aangevallen octrooien vernietigd. VMI zal in beroep gaan en is ervan overtuigd dat de geldigheid van deze octrooien, die in veel andere belangrijke landen verleend en van kracht zijn, in tweede instantie zal worden erkend en dat dit aspect van de beslissing van de Patent Re-examination Board kan worden verworpen.

Harm Voortman, CEO van VMI Group: “Deze beslissing versterkt onze positie in het juridische geschil met Safe-Run verder en bevestigt opnieuw ons vertrouwen in het Chinese juridische systeem.”

VMI won eerder al een belangrijke rechtszaak tegen een andere Chinese copycat, Shuangjun Plastic and Rubber Machinery Ltd.

Vriesendorp & Gaade assisteert VMI bij het aanvragen, behandelen, verdedigen en handhaven van haar octrooien, merken en modellen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van octrooibescherming in China? Neem dan contact op met één van onze octrooigemachtigden.