Brexit

Unitair octrooi toch nog in 2017?

De introductie van het Unitair octrooi leek door de 'Brexit' op de lange baan, maar uit een recente verklaring van de Britse overheid blijkt nu toch een voornemen om een stap richting het Unitair octrooi te zetten. Opvallend, omdat het Unitair octrooi juist is opgezet voor lidstaten van de Europese Unie en de 'Brexit' Groot-Brittannië buiten de Europese Unie zal plaatsen.

De Britse overheid maakte het voornemen kenbaar tijdens een bijeenkomst van de 'Competitiveness Council of the European Union' op 28 november 2016. De verklaring is als volgt:

"The UK government has confirmed it is proceeding with preparations to ratify the Unified Patent Court Agreement. […] But the decision to proceed with ratification should not be seen as pre-empting the UK’s objectives or position in the forthcoming negotiations with the EU. Following the announcement today, the UK will continue with preparations for ratification over the coming months. It will be working with the Preparatory Committee to bring the Unified Patent Court (UPC) into operation as soon as possible. The UPC itself is not an EU institution, it is an international patent court. The judiciary appointed include UK judges."

In de verklaring geeft Groot-Brittannië aan dat het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG, ook wel het 'Unified Patent Court' of UPC) geen EU-instituut is maar een Internationaal Octrooigerecht. Hiermee lijkt Groot-Brittannië het voornemen om toe te treden tot het Verdrag in het licht van de 'Brexit' te willen rechtvaardigen.

Desalniettemin zal Groot-Brittannië zich op deze wijze opnieuw verbinden aan de Europese Unie, al is het maar omdat prejudiciële vragen inzake het Unitair octrooi volgens het Verdrag worden behandeld door het Europese hof van justitie. Verder is het nog zeer onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de deelname van Groot-Brittannië aan het Verdrag en voor de reeds verleende Unitaire octrooien met geldigheid in Groot-Brittannië als de 'Brexit' over een aantal jaar in werking wordt gesteld. Het Verdrag bevat vooralsnog geen bepalingen over het uittreden van lidstaten.

Wanneer Groot-Brittannië als niet-EU lidstaat lid blijft van het Verdrag inzake het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG), dan zal Groot-Brittannië op zijn minst de uitspraken van het Europese hof met betrekking tot het Unitair octrooi moeten erkennen. Mocht de 'Brexit' als gevolg hebben dat Groot-Brittanië niet langer deel kan uitmaken van het verdrag, dan zal er een overgangsregeling moeten worden opgezet voor de Unitaire octrooien die tot op dat moment zijn verleend, om de rechten van octrooihouder voor Groot-Brittannië te kunnen waarborgen.

Met de voorgenomen ratificatie (het van kracht maken) van het Verdrag inzake het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG) door Groot-Brittannië kan een grote stap worden gezet richting het Unitair octrooi. De ratificatie moet echter nog door het Britse parlement en kan daar mogelijk nog vertraging oplopen als de ratificatie gebruikt wordt als onderhandelingsmateriaal in de aanloop naar de 'Brexit'. Als het Britse parlement echter instemt kan de ratificatie in principe binnen enkele maanden plaatsvinden. Daarna hoeft alleen Duitsland nog te ratificeren om aan het vereiste aantal van minimaal 13 lidstaten te komen en kan het Verdrag, en daarmee het Unitair octrooi, mogelijk in de loop van 2017 al van start. Het is echter de vraag hoe andere lidstaten zullen reageren op het toetreden van Groot-Brittannië zolang de gevolgen van de ‘Brexit’ voor het Unitair octrooi nog zeer onduidelijk zijn.

Het Unitair octrooi kan een aanzienlijke kostenbesparing opleveren voor octrooihouders die het huidige Europese bundeloctrooi in een groot aantal Europese lidstaten geldig (willen) maken. Daarnaast kan met een Unitair octrooi naar verwachting effectiever worden opgetreden tegen inbreuk. Lees meer over de voor- en nadelen van het Unitair octrooi in dit artikel.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Heeft u vragen over het Unitair octrooi? Bekijk dan ons dossier of neem contact op met één van onze octrooigemachtigden.